Súčasťou každej vybavenej objednávky / zásielky je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako Záručný list. Ak uvedený doklad pri vybavení Vašej objednávky / zásielky chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky na tel.č.: 0905 481 817 alebo e-mailom na adrese: info@jupies.sk

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.jupies.sk reklamovať, informujte nás vopred e-mailom na adrese: info@jupies.sk

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: RM group s.r.o., E.F. Scherera 22, 921 01 Piešťany

Reklamovaný tovar, prosíme, neposielať “na dobierku”.

Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru spôsobené nevhodným nosením, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze za reklamovaný tovar.